Hafiz Širazi

Hafiz Širazi (12)

Šams ad-Din Muhamed, poznat kao Hafiz Širazi (1320-1389) je perzijski lirski pjesnik. Pisao je većinom gazele, u kojim je glavna tematika bila ljubav i užitak u životu. Mnogi su njegove pjesme tumačili kao alegorije o čistoj produhovljenoj idealizaciji osjećaja. U njegovim pjesmama se često javlja vino koje je metafora religijske ekstaze.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT