Komentar predaje o Miradžu 1.

Komentar predaje o Miradžu 1. (53)

U narednom periodu pred Vama će u ovoj sekciji da se nižu biseri komentara predaje o Miradžu u četiri sveska. Autor ovog djela je Ali Seadatparvar znameniti učenjak u tradicionalnom sveučilišnom centru u Qomu na području ahlaka zadnjih decenija. Ali Seadatparvar je bio učenik Allame Tabatabaija i njegov blizak prijatelj. Između ostalih njegovih djela treba spomenuti i komentar o Divanu Hafiza Širazija u petnaest svezaka koji je nadahnut irfanskim komentarima koje je lično čuo od Allame Tabatabaija na druženjima užeg kruga prijatelja. Miradž predstavlja jednu od centralnih mjesta u islamu i kao takav zaslužuje opsežnije i temeljitije razmatranje. Nama je izuzetno drago da ovako prelijepo djelo možemo po prvi put ponuditi na bosanskom jeziku svim zaljubljenicima i tragaocima Istine. Unaprijed se izvinjavamo na mogućim greškama, jer djelo nije prošlo redakturu i lekturu. Na ovo ubrazno objavljivanje nas je potakla silna želja da i sa drugima podijelimo ovo prekrasno i nadahnjujuće djelo koje govori o tanahnostima razgovora koji se na Miradžu vodio između Boga i Njegova miljenika.  

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT