Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezik



POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engles…

18-03-2012 Kur'an - Glas melekuta

{edocs}poteskoce_u_prevodjenju_kur'ana.pdf{/edocs} POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf) DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH ...

Tumačenje sure Insan (Čovjek ili Vrijeme…

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje sure Insan (pdf) {edocs}insan.pdf{/edocs} LINK

O hazreti Ademu i njegovom izgonu iz Dže…

29-12-2010 Tefsir El-Mizan

    s perzijskog preveo: Amar Imamović   I Mi rekosmo: “O Ademe, nastanite se, ti i žena tvoja, u Džennetu i je­dite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drve­tu ne približuj...

Tumačenje sure Haqe (Čas neizbježni)

09-04-2011 Tefsir El-Mizan

Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik )الحاقةSura Hâqe - Čas neizbježni (   Mekka - 52 ajeta Prijevod od 1. do 12. ajeta: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. 1. Čas neizbježni, 2. šta je Čas ne...

Pojam srca u Kur'anu

05-01-2011 Kur'an - Glas melekuta

S perzijskog preveo: Ertan Basarik (prema poglavlju “Srce u Kur’anu” iz knjige Ahlak u Kur’anu, ajatollaha Misbaha Jazdija)   Pitanjem srca (qalb ili fuad) bave se nauke kao što su antropologija i ...

Adab hazreti Musaa i hazreti Šuajba

03-02-2011 Tefsir El-Mizan

S prezijskog preveo: Amar Imamović    Adab hazreti Musaa Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste ona koju Ku­r’an prenosi od hazreti Musaa, a.s., još iz vremena kada je on u svojo...

Tumačenje sure Džin

28-05-2011 Tefsir El-Mizan

  Allame Tabatabi, Tefsir El-Mizan, sura El-Džin (سورة الجن) Mekka – 28 ajeta Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik   {edocs}sura dzin.pdf{/edocs} link (pdf)

Adab poslanika kod promicanja vjere ljud…

07-02-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović 7. Sljedeći oblik adaba od Gospodara poučeni poslanici provodili su u raz­go­vorima sa svojim narodom. Ovaj oblik adaba je po sebi veoma obuhva­tan i o njemu kao...

Back to top