Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Tumačenje sure Džin

28-05-2011 Tefsir El-Mizan

  Allame Tabatabi, Tefsir El-Mizan, sura El-Džin (سورة الجن) Mekka – 28 ajeta Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik   {edocs}sura dzin.pdf{/edocs} link (pdf)

Kur'an je vječna knjiga 7.

01-07-2011 Kur'an u islamu

Prethodna cjelina potvrđuje nam da je Kur'an Plemeniti vječna i trajna knjiga, unatoč prolaženju stoljeća i vremena. Tako, ma koji drugi govor, pa bio on sasvim tačan u apsolutnom smislu, ne mo...

Adab hazreti Isa i hazreti Zekerija

03-02-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović   Adab hazreti Zekerijja Također, adab poslanika svjedoči i kazivanje o hazreti Zekerijjahu, a.s.: “Ovo je spomen o milosti Gospodara tvoga spram roba Njegova Z...

Šta Kur'an kaže o prirodno-materijalisti…

28-08-2011 Kur'an u islamu

Tumačenje Objave i poslanstva na način kako smo to izložili je tumačenje onih istraživača koji su zaokupljeni prirodno-materijalističkim znanostima. Oni smatraju da sve ono što se nalazi u k...

Tumačenje sure Haqe (Čas neizbježni)

09-04-2011 Tefsir El-Mizan

Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik )الحاقةSura Hâqe - Čas neizbježni (   Mekka - 52 ajeta Prijevod od 1. do 12. ajeta: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. 1. Čas neizbježni, 2. šta je Čas ne...

Zašto Kur'an govori na način vanjskog i …

01-07-2011 Kur'an u islamu

1. Čovjek u ovom svom prvom, kratkotrajnom, ovozemaljskom životu nalik je mjehurićima pjene koja plovi po vodi. Jer oslonci i stubovi njegove ljuske bivanja pobodeni su u vode materijalnog, tvarnog mo...

U laži nema sreće

16-04-2008 Tefsir El-Mizan

Allame Tabatabai, Tefsir El-Mizan, komentar sure Jusuf وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ  “I donesoše košulju njegovu lažnom krvlju okrvavljenu.” (Jusuf, 18) Iskustvo je svih nas da laž nije ...

Back to top
Our website is protected by DMC Firewall!