Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Poruke koje Kur'an donosi u jednu necivi…

12-10-2006 Kur'an - Glas melekuta

Poruke koje Kur'an donosi u jednu necivi­liziranu sredinu:1. istina ima pravo vladavine;2. širk treba potisnuti iz društva;3. srca treba očistiti i moral dovesti do savršenstva;4. ljudska djela i pona...

Kur'an uspostavlja puteve i programe živ…

24-06-2011 Kur'an u islamu

Imajmo na umu sljedeće tri premise: Kur'an, uz brigu spram ove tri spomenute premise, a te premise su: 1. Da čovjek ima cilj do koga treba da stigne na putu u svome životu svojim trudom i djelima; ...

Zašto Kur'an govori na način vanjskog i …

01-07-2011 Kur'an u islamu

1. Čovjek u ovom svom prvom, kratkotrajnom, ovozemaljskom životu nalik je mjehurićima pjene koja plovi po vodi. Jer oslonci i stubovi njegove ljuske bivanja pobodeni su u vode materijalnog, tvarnog mo...

Vrijednost Kur'ana kod muslimana - Kur'a…

23-06-2011 Kur'an u islamu

1. Poglavlje Islamsku vjeru, koja sadrži najpotpunije kažipute i načela za ljudski život i koja obuhvata ono što čovječanstvo vodi sreći i blagostanju, saznajemo i temelje joj i zakonoda...

Razlike između jasnih i manje jasnih aje…

20-06-2011 Kur'an - Glas melekuta

  Allame Tabatabai kaže da postoje ogromne razlike u de­finiranju muhkem (jasnih) i mutešabih (manje jasnih) ajeta, ali se svi slažu u sljedećem: 1. muhkem-ajeti su oni ajet...

Sakupljanje Kur'ana u Mushaf 29.

27-09-2011 Kur'an u islamu

Izlaganje o sakupljanju Časnoga Kur'ana nužno je iznijeti u dva dijela:   a) Kur'an prije Poslanikove smrti Kur'an je objavljivan ajet po ajet i sure po sure. Po&sca...

Back to top