Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engles…

18-03-2012 Kur'an - Glas melekuta

{edocs}poteskoce_u_prevodjenju_kur'ana.pdf{/edocs} POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf) DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH ...

Adab hazreti Muhammeda, s.a.v.a.

07-02-2011 Tefsir El-Mizan

Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste ona koju Ku­r’an prenosi od Muhammeda, s.a.v.a., koja uključuje i vjernike nje­go­va ummeta.  Poslanik vjeruje u ono što mu se objavl...

Tumačenje sure Džin

28-05-2011 Tefsir El-Mizan

  Allame Tabatabi, Tefsir El-Mizan, sura El-Džin (سورة الجن) Mekka – 28 ajeta Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik   {edocs}sura dzin.pdf{/edocs} link (pdf)

Historijski zakoni u Kur'anu (knjiga)

22-01-2012 Kur'an - Glas melekuta

Sejjid Muhammed Bakir Sadr Historijski zakoni u Kur'anu Sa engleskog preveo: Eldin Hasanović Izdavač: Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2011. god.  online čitanje

O bogobojaznost u El-Mizanu

16-02-2011 Tefsir El-Mizan

Imam Sadik je rekao: ‘Zar je vjera išta drugo do li ljubav.’ Ili kako u drugoj predaji kaže: ‘Ja štujem Njega iz ljubavi, a to je skriveni položaj kojem nema pristupa niko osim čistih.’ Ako su ovoj za...

Tumačenje sure Kijamet (Smak svijeta)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje sure  Kijamet (pdf) {edocs}kijamet.pdf{/edocs} LINK

Back to top