Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Adab hazreti Junusa i Hazreti Ejuba

01-02-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović   Adab hazreti Junusa Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste i ona ha­zre­ti Junusa, a.s., izrečena u danima dok se nalazio u stomaku ribe:“I Z...

Adab hazreti Sulejmana i Davuda

28-01-2011 Tefsir El-Mizan

 S perzijskog preveo: Amar Imamović  Kur’an Časni prenosi hvalu hazreti Sulejmana i Davuda: Davudu i Su­lej­manu znanje smo darovali i oni rekoše: “Hvala Allahu Koji nas je od­li­kovao iznad mnogih r...

Zašto nam se Kur'an obraća jezikom zahir…

11-06-2011 Kur'an - Glas melekuta

Čovjek na po­četku svog života, neposredno po svom rođenju, živi materijalnim životom, koji je privremene naravi. Vezan je za materiju, kao što je pjena vezana za vodu i uvijek je dotiče, iako izgleda...

Tumačenje sure Muddessir (Pokriveni)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje  sure El-Muddessir {edocs}mudesir.pdf{/edocs} LINK {edocs}http://www.bastinaobjave.com/pdf/mudesir.pdf{/edocs}

Šta Kur'an kaže o prirodno-materijalisti…

28-08-2011 Kur'an u islamu

Tumačenje Objave i poslanstva na način kako smo to izložili je tumačenje onih istraživača koji su zaokupljeni prirodno-materijalističkim znanostima. Oni smatraju da sve ono što se nalazi u k...

Učenje, pamćenje i prenošenje Kur'ana 31…

29-09-2011 Kur'an u islamu

Već smo kazali da je još za Poslanikova života jedna posebna grupa ljudi prakticirala učenje (recitiranje) Kur'ana i poučavala Kur'anu. Oni su slušali ajete koji su uzastop...

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engles…

18-03-2012 Kur'an - Glas melekuta

{edocs}poteskoce_u_prevodjenju_kur'ana.pdf{/edocs} POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf) DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH ...

Back to top