Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Muhammed, s.a.v.a., o Kur'anu

28-05-2014 Kur'an - Glas melekuta

 Allahov Poslanik, s.a.v.a., je (kada mu je bilo rečeno: „Tvoji sljedbenici će biti iskušavani“, i on upitao: „A šta je izlaz iz toga?“) rekao: „Božija Knjiga moćna, kojoj ne može laž prići s bil...

Na koji način Kur'an prima tumačenje 20.

05-08-2011 Kur'an u islamu

Odgovor na ovo pitanje objašnjava se u prethodnim odjeljcima. Naime, Kur'an je – kao što smo napomenuli – Vječna Knjiga za sve; on se obraća svima i upućuje ih svoj...

U laži nema sreće

16-04-2008 Tefsir El-Mizan

Allame Tabatabai, Tefsir El-Mizan, komentar sure Jusuf وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ  “I donesoše košulju njegovu lažnom krvlju okrvavljenu.” (Jusuf, 18) Iskustvo je svih nas da laž nije ...

Adab hazreti Isa i hazreti Zekerija

03-02-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović   Adab hazreti Zekerijja Također, adab poslanika svjedoči i kazivanje o hazreti Zekerijjahu, a.s.: “Ovo je spomen o milosti Gospodara tvoga spram roba Njegova Z...

Kur'an je vječna knjiga 7.

01-07-2011 Kur'an u islamu

Prethodna cjelina potvrđuje nam da je Kur'an Plemeniti vječna i trajna knjiga, unatoč prolaženju stoljeća i vremena. Tako, ma koji drugi govor, pa bio on sasvim tačan u apsolutnom smislu, ne mo...

Tumačenje sure Kijamet (Smak svijeta)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje sure  Kijamet (pdf) {edocs}kijamet.pdf{/edocs} LINK

Back to top