Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Muhammed, s.a.v.a., o Kur'anu

28-05-2014 Kur'an - Glas melekuta

 Allahov Poslanik, s.a.v.a., je (kada mu je bilo rečeno: „Tvoji sljedbenici će biti iskušavani“, i on upitao: „A šta je izlaz iz toga?“) rekao: „Božija Knjiga moćna, kojoj ne može laž prići s bil...

Vrijednost Kur'ana kod muslimana - Kur'a…

23-06-2011 Kur'an u islamu

1. Poglavlje Islamsku vjeru, koja sadrži najpotpunije kažipute i načela za ljudski život i koja obuhvata ono što čovječanstvo vodi sreći i blagostanju, saznajemo i temelje joj i zakonoda...

Adab hazreti Musaa i hazreti Šuajba

03-02-2011 Tefsir El-Mizan

S prezijskog preveo: Amar Imamović    Adab hazreti Musaa Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste ona koju Ku­r’an prenosi od hazreti Musaa, a.s., još iz vremena kada je on u svojo...

Historijski zakoni u Kur'anu (knjiga)

22-01-2012 Kur'an - Glas melekuta

Sejjid Muhammed Bakir Sadr Historijski zakoni u Kur'anu Sa engleskog preveo: Eldin Hasanović Izdavač: Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2011. god.  online čitanje

Adab hazreti Adema i hazreti Nuha

28-01-2011 Tefsir El-Mizan

  Adab hazreti Adema Poslanici su se držali posebnog adaba prilikom dove i pažnje prema Alla­hu, dž.š. Ovaj adab Kur’an navodi, prije svega, u kazivanju o hazreti Ademu i njegovoj ženi. “Gospodaru n...

Tumačenje sure Mulk (Vlast)

02-03-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Ertan Basarik Sura El-Mulk je mekanska i ima trideset ajeta. U ime Allaha Milostivog Samilosnog! 1. Blagoslovljen je Onaj u Čijoj je ruci vlast i On je svemoćan. 2. Koji je st...

Tumačenje sure Nuh

19-02-2011 Tefsir El-Mizan

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Mekka – 28 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: “Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!”...

Back to top