Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Amar Imamović

Mjera mudrosti - o neznanju

 

Neznanje

1. Imam Ali: “Neznanje je najgora bolest.”[1]

2. Imam Ali: “Neznanje umrtvljuje žive i čini vječnom nesreću.”[2]

3. Imam Ali: “Neznanje je korijen pokvarenosti svih poslova.”[3]

4. Imam Ali: “Neznanje je korijen svih zala.”[4]

5. Imam Ali: “Pohlepa, požuda i škrtost rezultat su neznanja.”[5]

6. Imam Askeri: “Neznanje je neprijatelj.”[6]

 

Neznalica

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neznalica je onaj ko se ne pokorava Allahu, pa makar bio lijep izgledom i ugledna položaja.”[7]

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Osobine neznalice su da čini nepravdu onome s kim se druži, čini nasilje nad onim ko je niži od njega, izdiže se iznad onoga ko je iznad njega i govori prije nego razmisli.”[8]

9. Imam Ali: “Neznalica ne poznaje svoje nedostatke i ne prima savjet njemu upućen.”[9]

10. Imam Ali: “Neznalica je mrtvac, iako je živ.”[10]

11. Imam Ali: “Neznalica je onaj koga su prevarile njegove strasti i uobraženost.”[11]

12. Imam Ali: “Nećeš naći neznalicu, izuzev onog koji pregoni ili ne ispunjava.”[12]

13. Imam Ali: “Neznalica je onaj koga su njegove želje učinile svojim robom.”[13]

14. Imam Ali: “Neznalica je rob svojih strasti.”[14]

15. Imam Ali: “Djelo neznalice je zla posljedica (nesreća), a znanje mu je zabluda.”[15]

16. Imam Ali: “Neznalica je onaj ko sebe smatra znalcem jer ne poznaje znanje i zadovoljava se svojim mišljenjem. Stalno izbjegava učenjake i prigovara im. Za svoje protivnike smatra da su u zabludi, a za ono što sam nije shvatio smatra da vodi u zabludu. Kada se suoči sa nečim što ne poznaje, poriče to, smatra lažnim i govori iz svoga neznanja: ‘Ja ne poznajem tu stvar! Ne mislim da je takvo šta postojalo i da sada postoji! Odakle takvo šta da bude!’ A to je zbog povjerenja u svoje mišljenje i nepoznavanja svoga neznanja. Ne prestaje se u neznanju koristiti svojim neznanjem dajući mišljenje o onome što ne poznaje. Izgubljen je u svom neznanju i ohol da bi sticao znanje.”[16]

17. Imam Sadik: “Jedna od osobina neznalice je to da odgovara prije nego što čuje pitanje, i prije nego shvati namjeru govornika usprotivi se i presuđuje iz neznanja.”[17]

18. Imam Hadi: “Neznalica je zarobljenik svoga jezika.”[18]

 

Najveća neznalica

19. Imam Ali: “Najveća neznalica je onaj koga zavedu laskave riječi pohvale, koje mu prikazuju lijepo ružnim i omražavaju mu savjet.”[19]

20. Imam Ali: “Vrhunac neznanja je kada se čovjek uznosi svojim neznanjem.”[20]

21. Imam Ali: “Najveće neznanje je čovjekovo nepoznavanje položaja svoje duše.”[21]

 

Dovoljno je neznanja to...

22. Imam Ali: “Dovoljno je čovjeku neznanja da uradi ono što mu je zabranjeno.”[22]

23. Imam Ali: “Dovoljno ti je od neznanja to da te zadivljuje tvoje znanje.”[23]

24. Imam Ali: “Dovoljno je čovjeku neznanja to da ne poznaje svoju vrijednost i veličinu.”[24]

25. Imam Ali: “Ne govori sve ono što znaš, jer je i to dovoljno neznanja.”[25]

26. Imam Sadik: “Dovoljno je od znanja strahopoštovanje spram Allaha, a dovoljna je od neznanja uobraženost spram Allaha.”[26]

 

Tumačenje neznanja

27. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neznanje je da pokazuješ sve ono što znaš.”[27]

28. Imam Ali: “Pouzdavanje u Ovaj svijet, i pored svega onoga što vidiš od njega, je neznanje.”[28]

29. Imam Ali: “Neznanje je imati nemoguću želju.”[29]

30. Imam Hasan na pitanje njegova oca o značenju neznanja: “Ugrabiti priliku prije nego se potpuno steknu uvjeti za to i ustezanje od odgovora.”[30]

31. Imam Sadik: “Neznanje je u trome: mijenjanju prijatelja, suprotstavljanju bez dokaza i istraživanju beznačajnih stvari.”[31]

32. Imam Askeri: “Smijanje bez dobrog razloga je neznanje.”[32]

 

Čovjek je neprijatelj onoga što ne zna

33. Imam Ali: “Ljudi su neprijatelji onoga što ne poznaju.”[33]

34. Imam Ali: “Ko ne poznaje stvar, prekorava je.”[34]

35. Imam Ali: “Rekao sam četiri riječi koje je Uzvišeni Allah potvrdio Objavom u Svojoj Knjizi. Rekao sam: ‘Ko ne poznaje stvar, smatra je neprijateljskom’, a Allah je objavio: Oni poriču ono o čemu nemaju znanje.”[35]

36. Imam Ali: “Ne budite neprijatelji onoga što ne znate, jer je najveći dio znanja u onome što vi ne poznajete.”[36]


[1]Gureru-l-hikem, 820.

[2]Ibid, 1464.

[3]Ibid,930.

[4]Ibid,819.

[5]Ibid,1694.

[6]Ed-Durretu-l-bahire, 44.

[7]El-Bihar, 1/160/39.

[8]Tuhafu-l-‘ukul, 29.

[9]Gureru-l-hikem, 1809.

[10]Ibid, 1125.

[11]Ibid, 1285.

[12]Nehdžu-l-belaga, izreka 70.

[13]Gureru-l-hikem, 3864.

[14]Ibid, 449.

[15]Ibid, 6327.

[16]Tuhafu-l-‘ukul, 73.

[17]A‘lamud-din, 303.

[18]Ed-Durretul-bahire, 41.

[19]Gureru-l-hikem, 3262.

[20]Ibid, 6371.

[21]Ibid, 2936.

[22]Metalibu-s-seul, 55.

[23]Emali-t-Tusi, 56/78.

[24]Gureru-l-hikem, 7054.

[25]Ibid, 10187.

[26]El-Bihar, 70/379/26.

[27]Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[28]Nehdžu-l-belaga, izreka 384.

[29]Gureru-l-hikem, 5384.

[30]Me‘ani-l-ahbar, 401/62.

[31]Tuhafu-l-‘ukul, 317.

[32]Ibid, 487.

[33]Metalibu-s-seul, 57.

[34]Kešfu-l-gumme, 3/137.

[35]Emali-t-Tusi, 494/1082.

[36]Gureru-l-hikem, 10246.

Hadis

Mjera mudrosti - o ludilu

09-02-2011 Mjera mudrosti 1.

  Oblici ludila 1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mladost je jedna od grana ludosti.”[1] 2. Imam Ali: “Ljutnja je vrsta ludila, jer se počinitelj njezin kaje, a ako se ne pokaje, onda mu je...

Mjera mudrosti - Šala

27-01-2012 Mjera mudrosti 2.

  Pohvala šale 1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ja se šalim, ali, govorim samo istinu.”[1] 2. Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik je veseo i šaljiv, a licemjer je smrknut i ljut.”[2] 3. Jednom prilikom kada je došla starica...

Mjera mudrosti - Žena

25-01-2012 Mjera mudrosti 2.

  Jednakost muškarca i žene 1. Makatil Ibn Hajjan: “Kada se Esma Binti Umejs vratila iz Etiopije sa svojim mužem Dž’afer Ibn Ebi Talibom, otišla je kod poslanikovih žena i upitala ih:...

Mjera mudrosti - poglavlje o džumi

28-01-2011 Mjera mudrosti 1.

  Kur'an: “I prisutnih (svjedoka), i onoga što će biti prisutno (posvjedočeno).”[1] 1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Petak je poglavar dana i on je veći kod Allaha, dž.š., od Kurban-bajrama i Ramazanskog bajrama.”[2] 2....

Buket cvijeća - pomaganje nevoljnicima

07-03-2011 Buket cvijeća

206. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Pitajte učene, razgovarajte sa mudrim i družite se sa siromašnim." Tuhafu-l-ukul, str. 34. 207. Imam Ali kaže: "Uzrok nestanka bogatstva je uskraćivanje onom koji ima potrebu."...

Mjera mudrosti - Bliski

27-12-2011 Mjera mudrosti 2.

  1. Kur'an: “I oni koji se natječu – oni prethode! Oni su bliski.”[1] 2. Kur'an: “A ukoliko bude jedan od onih koji su bliski, udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati...

Mjera mudrosti - o darežljivosti (2)

06-03-2011 Mjera mudrosti 1.

  Darežljivost 1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Darežljivost je uzvišena ćud Allahova.”[1] 2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah nema prijatelja, a da ga nije po prirodi učinio sklonim darežljivosti.”[2] 3. Imam Ali: “Darežljivost je bliskost (Allahu).”[3] 4....

Mjera mudrosti - o zajmu

15-02-2011 Mjera mudrosti 1.

  Izbjegavajte uzimati zajam 1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Izbjegavajte uzimati zajam, jer je on briga noću, a poniženje danju.”[1] 2. Imam Ali: “Mnoštvo zajmova učine istinoljubivog lažljivcem i ispunitelja obećanja onim koji ne...

Back to top