Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
 1. Najnovije
 2. Najčitanije
 3. 1 Mjesec
 4. 3 mjeseca
 5. 6 mjeseci

Namjera i vjerske, kulturne, društvene i nacionalne spone

subota, 09 Decembar 2017 06:30 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Namjera, osim što predstavlja individualnu čovjekovu ličnost (individualno “ja”), odražava i dogmatske, društvene i nacionalne spone (kolektivno “ja”). U islamskim izvorima se mogu naći naznake u oblasti ovoga, a sveukupno se one mogu sažeti u…

Namjera i sklop čovjekove ličnosti

subota, 09 Decembar 2017 05:54 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Kao što namjera utiče na kvalitet djela i njegovu vrijednost, tako isto ima izražen uticaj i na sklop čovjekove ličnosti. Ako želimo spoznati razine ličnosti kod ljudi, moramo ih posmatrati kroz njihove motive i ciljeve.…

Uticaj namjere na nagradu i kaznu

subota, 09 Decembar 2017 05:53 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Uticaj namjere je toliki da čovjek čak i zahvaljujući samo podršci koju izražava prema nekoj skupini postaje sudionik u nagradi ili kazni te skupine. Kada je Uzvišeni Bog Zapovjednika pravovjernih, mir neka je s njim,…

Namjera i vječnost

subota, 09 Decembar 2017 05:47 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

U jednoj predaji od Imama Sadika, mir neka je s njim, koja govori o tome zašto stanovnici Džehennema moraju vječno ostati u Džehennemu, a stanovnici Dženneta vječno u Džennetu, prenosi se: إنَّما خُلِّدَ أَهْلُ النّارِ…

Namjera, duša djela

ponedjeljak, 04 Decembar 2017 19:54 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

S obzirom na činjenicu da islamski moral počiva na pročišćenju i jačanju duhovnih temelja, vrlina i uzvišenih ljudskih vrijednosti, u svim djelima, kako onim duhovne prirode tako i onim tjelesnim – posebno u ibadetima –…

Prekoravanja sebe

ponedjeljak, 04 Decembar 2017 19:48 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Nakon što je čovjek okončao obračunavanje i provjeravanje svakodnevnih djela, te pošto je pred sudom svoje savjesti tužio samoga sebe i dokazao vlastitu krivnju, dolazi red na prekoravanje, odnosno na prekoravanje samoga sebe. U ovom…

Musa Ćazim Ćatić - pjesme

ponedjeljak, 22 Novembar 2010 11:38 | Kategorija: Musa Ćazim Ćatić | Od:

Teubei-Nesuh (Pokajanje jednog griješnog pjesnika)  Gospode, evo na sedždu Ti padam, Pred vječnom Tvojom klanjam se dobrotom  I molitve Ti u stihove skladam,  Proseć: “Oh, daj mi smisao za ljepotom!”  Gospode, evo, na sedždu Ti…

Kumejlova dova na arapskom i bosanskom

četvrtak, 03 Februar 2011 23:00 | Kategorija: Dove - Oceani milosti | Od:

Ovo je jedna od poznatih dova. El-Medžlisi, Allah mu se smilovao, kaže: "Kumejlova dova jedna je od najboljih dova. To je dova Hidra, alejhisselam. Zapovjednik pravovjernih 'Ali, alejhisselam, podučio ju je Kumejla koji je bio…

33 rubaije od Hajama

nedjelja, 06 Mart 2011 11:39 | Kategorija: Omer Hajjam | Od:

1. I po nebu i po Zemlji moje oko lijeta, da pronađe stvar najljepšu Ovoga svijeta; ne imade na nebesim nijedne zvijezde, a na Zemlji, kô što si ti, nijednog cvijeta. 2. Ovaj vrč je…

Dova ašarat

subota, 19 Februar 2011 23:00 | Kategorija: Dove - Oceani milosti | Od:

Ovo je znamenita dova. Bilježi je Sejjid Ibn Tâvûs, r.a., u Felâhus-sâ'il, dok u svom drugom djelu Džimâlu-'usbû‘e u vezi ove dove kaže da je najbolje vrijeme učenja ove dove u petak poslije ikindije-namaza, a…

Sari Saltuk - historija i mit

četvrtak, 23 Decembar 2010 23:00 | Kategorija: Otvoreni defter | Od:

Naučni rad pred nama je diplomski rad Senada Mičijevića kojeg je on odbranio na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru na Fakultetu humanističkih nauka na odsjeku za historiju. Bez imalo sumnje autor ovog djela Senad Mičijević…

Mevlud Hafiza Saliha Gaševića

petak, 11 Mart 2011 14:16 | Kategorija: Mevludi | Od:

Hafiz Salih Gašević, Allah mu se smilovao, rođen u Nikšiću, gdje je završio mekteb i ruždiju. Potom je školovanje nastavio u Istanbulu. Jedno vrijeme je radio kao gradski finansijski upravnik u Nikšiću, a kasnije je…

Namjera i vjerske, kulturne, društvene i nacionalne spone

subota, 09 Decembar 2017 06:30 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Namjera, osim što predstavlja individualnu čovjekovu ličnost (individualno “ja”), odražava i dogmatske, društvene i nacionalne spone (kolektivno “ja”). U islamskim izvorima se mogu naći naznake u oblasti ovoga, a sveukupno se one mogu sažeti u…

Namjera, duša djela

ponedjeljak, 04 Decembar 2017 19:54 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

S obzirom na činjenicu da islamski moral počiva na pročišćenju i jačanju duhovnih temelja, vrlina i uzvišenih ljudskih vrijednosti, u svim djelima, kako onim duhovne prirode tako i onim tjelesnim – posebno u ibadetima –…

Prekoravanja sebe

ponedjeljak, 04 Decembar 2017 19:48 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Nakon što je čovjek okončao obračunavanje i provjeravanje svakodnevnih djela, te pošto je pred sudom svoje savjesti tužio samoga sebe i dokazao vlastitu krivnju, dolazi red na prekoravanje, odnosno na prekoravanje samoga sebe. U ovom…

Uticaj namjere na nagradu i kaznu

subota, 09 Decembar 2017 05:53 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Uticaj namjere je toliki da čovjek čak i zahvaljujući samo podršci koju izražava prema nekoj skupini postaje sudionik u nagradi ili kazni te skupine. Kada je Uzvišeni Bog Zapovjednika pravovjernih, mir neka je s njim,…

Namjera i vječnost

subota, 09 Decembar 2017 05:47 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

U jednoj predaji od Imama Sadika, mir neka je s njim, koja govori o tome zašto stanovnici Džehennema moraju vječno ostati u Džehennemu, a stanovnici Dženneta vječno u Džennetu, prenosi se: إنَّما خُلِّدَ أَهْلُ النّارِ…

Namjera i sklop čovjekove ličnosti

subota, 09 Decembar 2017 05:54 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Kao što namjera utiče na kvalitet djela i njegovu vrijednost, tako isto ima izražen uticaj i na sklop čovjekove ličnosti. Ako želimo spoznati razine ličnosti kod ljudi, moramo ih posmatrati kroz njihove motive i ciljeve.…

Obračunavanje sa samim sobom (muhasebe) - jedan od stupova duhovnog puta

srijeda, 18 Oktobar 2017 10:08 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Jedno od etičkih i gnostičkih načela jeste načelo obračunavanja. Duhovni putnici i tragaoci za Vječnim svijetom, kao što jutrom sa sobom sklapaju sporazum i dogovor, isto tako neko vrijeme odvajaju kako bi izvršili obračun i…

Povezivanje (murabete) - jedan od temeljnih uslova duhovnog puta

srijeda, 18 Oktobar 2017 07:16 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Povezivanje je najosjetljivija dionica polaznika duhovnog putovanja ka Bogu i bez prelaska ove tačke put uzdizanja i usavršavanja završit će u slijepoj ulici. Arapska riječ murabete u rječniku znači “međusobno povezivanje”, a u terminologiji polaznika…

Nadziranje - jedan od stupova duhovnog puta

srijeda, 18 Oktobar 2017 09:58 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Drugi stadij povezivanja (o kojem je bilo govora u prethodnom tekstu) jeste nadziranje. Nakon što sa sobom postigne dogovor, u svim prilikama i stanjima čovjek mora paziti i brinuti se za sebe kako ne bi,…

Način obračunavanja sa samim sobom

srijeda, 01 Novembar 2017 10:50 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Na razini obračunavanja sa samim sobom mora se poštovati sljedeće: 1. Treba znati da duša koja navraća na zlo i nagon sebičnosti varaju čovjeka, te mu ružne stvari predočavaju kao lijepe, a lijepe kao ružne.…

Zašto ne pridajemo važnost svođenju računa sa samim sobom?

srijeda, 01 Novembar 2017 11:03 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

1. Zaboravljanje Boga i otuđenost od samog sebe: Bez sumnje, osnovno izvorište nepažnje prema ovoj važnoj temi je zanemarivanje Boga Uzvišenog, jer ko zaboravi Boga Uzvišenog, otuđit će se i od samog sebe, a onaj ko…

Obračunavanje sa samim sobom u predajama

srijeda, 01 Novembar 2017 10:28 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

U predajama je, također, posvećena posebna pažnja obračunavanju sa samim sobom, a u ovom slučaju bit će dovoljno navesti sljedeća dva primjera: Božiji poslanik, s.a.v.a., u jednoj od svojih oporuka Ebu Zerru Gaffariju je rekao:…

Proživljenje je konačno, a oživljavanje mrtvih je posredstvom Božijeg imena Muhji - Koji daje život (35)

srijeda, 19 Juli 2017 13:31 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo Amar Imamović  أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj časnoj Porodici! Allah…

Spuštanje kiše života za oživljavanje mrtvih (36)

srijeda, 19 Juli 2017 13:48 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović Preuzeto iz knjige "Učenje o proživljenju" sv. 3. u izdanju Fondacije "Baština duhovnosti".  أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka…

Obavezivanje dobrovoljnim i pohvaljenim djelima te napuštanje pokuđenih djela

ponedjeljak, 18 Septembar 2017 07:04 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Još jedna polazna tačka jeste obavezivanje dobrovoljnim namazima i pohvalnim radnjama. Dobrovoljni namazi i sunneti su toliko važni da pojedini islamski pravnici napuštanje svih sunneta smatraju zabranjenim zbog toga što je takav čin dokaz omalovažavanja…

Stvar je stvar po njenoj formi, a ne po materiji (37)

nedjelja, 10 Septembar 2017 18:25 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović Preuzeto iz knjige "Učenje o proživljenju" sv. 3. u izdanju Fondacije "Baština duhovnosti". أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka…

Pokajanje i traženje oprosta

srijeda, 13 Septembar 2017 11:37 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Deveta početna tačka je pokajanje i traženje oprosta. Kada čovjek, usljed nehaja, neznanja ili naviranja životinjskih nagona i strasti, počini grijeh, mora se bez oklijevanja izložiti Božijoj milosti, od Uzvišenog zamoliti oprost i vodom kajanja…

Obračunavanje sa samim sobom (muhasebe) - jedan od stupova duhovnog puta

srijeda, 18 Oktobar 2017 10:08 | Kategorija: Moralna izgradnja | Od:

Jedno od etičkih i gnostičkih načela jeste načelo obračunavanja. Duhovni putnici i tragaoci za Vječnim svijetom, kao što jutrom sa sobom sklapaju sporazum i dogovor, isto tako neko vrijeme odvajaju kako bi izvršili obračun i…

Izbor urednika

 1. Islamska medicina
 2. Irfan
 3. Filozofija
 4. Proživljenje
 5. Ahlak
 6. Teologija
 7. Dove

Hadisi o jelu iz knjige Mjera mudrosti

nedjelja, 02 April 2017 10:51 | Kategorija: Islamska medicina

Dužnosti koje se odnose na jelo A – Dopuštenost hrane Kur'an: Hranite se dopuštenim i čistim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako se samo Njemu klanjate. Hadis: 1. Allahov…

Endivija (cikorija)

četvrtak, 14 Juli 2016 12:39 | Kategorija: Islamska medicina

Preuzeto iz "Enciklopedije islamskih predaja iz medicine", Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015. sv. 4, str. 312.1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Endivija[1] je prvak biljaka.”[2] 2. Imam Ali, mir s njim: “Jedite endiviju, jer nema niti jednoga…

So u ishrani

nedjelja, 24 Januar 2016 12:43 | Kategorija: Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je objavio Musau ibn Imranu, a.s., da otpočinje svoje jelo solju i da ga završava, također, solju, jer, zaista, u soli je lijek za sedamdeset bolesti, od kojih su…

Crni grah

nedjelja, 13 Decembar 2015 07:31 | Kategorija: Islamska medicina

1. Mekarimu-l-ahlaq – prenosi se da je Imam Rida, kada ga je upitao jedan njegov sljedbenik o oboljenju od lišaja (leukodermiji), rekao: “Uzmi vlažni crni grah[1]u njegovoj sezoni, samelji ga zajedno s njegovim lišćem, iscijedi…

Lubija

nedjelja, 06 Decembar 2015 07:51 | Kategorija: Islamska medicina

1. Imam Sadik, mir s njim: “Lubija istjeruje loše vjetrove koji kruže u stomaku.”[1] Objašnjenje: Allame El-Medžlisi, k.s., je rekao: “Autor knjige Bahru-l-džewahir kaže: ‘Riječel-lubijaʼu (اَللُّوبِيَاءُ) i el-lubija (اَللُّوبِيَا) je poznata vrsta zrna ili žitarica,…

Riblje meso

ponedjeljak, 30 Novembar 2015 10:32 | Kategorija: Islamska medicina

Jedenje ribljeg mesa 1. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., pojeo ribu rekao bi: ‘Allahu moj, daj nam blagoslov u njoj i zamijeni nam je boljom od nje!’”[1] 2. Imam Kazim,…

Vrste supstance

srijeda, 13 Septembar 2017 12:40 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 44), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Šta je vrijeme? Obuhvata: Teorije o vrstama supstanci Tjelesnu supstancu Psihičku supstancu Dva dokaza nematerijalnosti duše Teorije o vrstama supstanci Među…

Morteza Motahharijeve inovacije u filozofiji

utorak, 12 Septembar 2017 12:22 | Kategorija: Morteza Motahhari

Iako Motahari nije odbacio neko od načela ranijih filozofa niti je načelima islamske filozofije pridodao neko novo, ipak on nije bio samo tumač i pokoran komentator islamske filozofije nego je bio kritički raspoložen komentator, bilo…

Filozofija etike kod Morteze Motahharija

utorak, 12 Septembar 2017 12:21 | Kategorija: Morteza Motahhari

Posredstvom vjere u vječnost islama, Motahari rasprave o filozofiji etike shvata veoma ozbiljno.[1] U raspravi o filozofiji etike uvijek teži ka dokazivanju neke vrste postojanih i temeljnih vrijednosti. Drugim riječima, težio je dokazivanju vječnih etičkih…

Morteza Motahhari i filozofija Zapada

utorak, 12 Septembar 2017 12:19 | Kategorija: Morteza Motahhari

Merhum Motahari se od 1944. godine počeo upoznavati sa logikom novijih filozofija, a od 1946. izučava markističku literaturu, osobito knjige Dijalektički materijalizam dr. Avanija i Elementarna načela filozofije, djelo Georgesa Politzera. Dobar dio njegovih kritika…

Odnos kelama i filozofije u pogledu Morteze Motahharija

utorak, 12 Septembar 2017 12:17 | Kategorija: Morteza Motahhari

Motahari ima dvije važne odlike, kelamsku i filozofsku, te se stalno kreće između filozofijskog kelama i čiste filozofije. Upravo zbog takvog kretanja u svojim djelima bavi se pojašnjavanjem odnosa između kelama i filozofije te nastoji…

Odnos vjere i filozofije ('aql va din) u pogledu Morteze Motahharija

utorak, 12 Septembar 2017 12:16 | Kategorija: Morteza Motahhari

U savremeno doba uobličila su se tri važna toka u pogledu razuma i religije: maksimalni racionalizam, fideizam i kritički racionalizam. Ova tri toka proizašla su iz razmatranja pitanja: da li razum može imati ulogu sudije…

Vrste supstance

srijeda, 13 Septembar 2017 12:40 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 44), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Šta je vrijeme? Obuhvata: Teorije o vrstama supstanci Tjelesnu supstancu Psihičku supstancu Dva dokaza nematerijalnosti duše Teorije o vrstama supstanci Među…

Šta je vrijeme?

četvrtak, 27 Juli 2017 07:46 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 43), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Šta je prostor? Obuhvata: Raspravu o zbilji vremena Teoriju Mulla Sadre Objašnjenje nekih tačaka   Rasprava o zbilji vremena Čudni stavovi također…

Šta je prostor?

četvrtak, 27 Juli 2017 07:42 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 42), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Materijalno i nematerijalno? Obuhvata: Uvod Problem prostora i vremena Razliku između “prostora” i “gdje” i između “vremena” i “kada” Zbilju prostora…

Materijalno i nematerijalno

četvrtak, 27 Juli 2017 07:18 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 41), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Svrhovitos kosmosa Obuhvata: Uvod Značenje izraza nematerijalno i materijalno Karakteristike tjelesnih i nematerijalnih stvari   Uvod Filozofi su predložili primarne diobe za…

Svrhovitost kosmosa

ponedjeljak, 17 Juli 2017 11:37 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 40), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Kranji uzrok Obuhvata: Uvod Aristotelovu teoriju o krajnjem uzroku Kriticizam Rješenje nekoliko nedoumica Svrhovitost kosmosa Uvod Krajnji uzrok, u smislu u…

Krajnji uzrok

ponedjeljak, 17 Juli 2017 11:30 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 39), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Djelotvorni uzrok Obuhvata: Analizu slobodnih radnji Savršenstvo i dobrotu Kraj i krajnji uzrok Analiza slobodnih radnji Nikakvo slobodno i voljno djelo…

Stvar je stvar po njenoj formi, a ne po materiji (37)

nedjelja, 10 Septembar 2017 18:25 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo: Amar Imamović Preuzeto iz knjige "Učenje o proživljenju" sv. 3. u izdanju Fondacije "Baština duhovnosti". أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka…

Spuštanje kiše života za oživljavanje mrtvih (36)

srijeda, 19 Juli 2017 13:48 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo: Amar Imamović Preuzeto iz knjige "Učenje o proživljenju" sv. 3. u izdanju Fondacije "Baština duhovnosti".  أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka…

Proživljenje je konačno, a oživljavanje mrtvih je posredstvom Božijeg imena Muhji - Koji daje život (35)

srijeda, 19 Juli 2017 13:31 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo Amar Imamović  أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj časnoj Porodici! Allah…

Poricanje Proživljenja od strane prirodoslovaca nije na temelju naučnih principa - o stanovnicima pećine / ashabu kehf (34/2)

ponedjeljak, 03 April 2017 07:14 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo: Amar Imamović Prethodni 1. dio predavnja. Od Božijih znakova koje ukazuje na Proživljenje je i kur'ansko kazivanje o stanovnicima pećine. Ova priča poznata je među narodima i historičarima a časni Kur'an je…

Poricanje Proživljenja od strane prirodoslovaca nije na temelju naučnih principa (34/1)

ponedjeljak, 03 April 2017 07:04 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo: Amar Imamović 34. PREDAVANJE Poricanje Proživljenja od strane prirodoslovaca nije na temelju naučnih principa (1. dio) أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova!…

Stajanje čovjeka pred Gospodarem Uzvišenim (33)

petak, 31 Mart 2017 13:35 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo: Amar Imamović 33. PREDAVANJE Stajanje čovjeka pred Gospodarem Uzvišenim أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem…

Namjera i vjerske, kulturne, društvene i nacionalne spone

subota, 09 Decembar 2017 06:30 | Kategorija: Moralna izgradnja

Namjera, osim što predstavlja individualnu čovjekovu ličnost (individualno “ja”), odražava i dogmatske, društvene i nacionalne spone (kolektivno “ja”). U islamskim izvorima se mogu naći naznake u oblasti ovoga, a sveukupno se one mogu sažeti u…

Namjera i sklop čovjekove ličnosti

subota, 09 Decembar 2017 05:54 | Kategorija: Moralna izgradnja

Kao što namjera utiče na kvalitet djela i njegovu vrijednost, tako isto ima izražen uticaj i na sklop čovjekove ličnosti. Ako želimo spoznati razine ličnosti kod ljudi, moramo ih posmatrati kroz njihove motive i ciljeve.…

Uticaj namjere na nagradu i kaznu

subota, 09 Decembar 2017 05:53 | Kategorija: Moralna izgradnja

Uticaj namjere je toliki da čovjek čak i zahvaljujući samo podršci koju izražava prema nekoj skupini postaje sudionik u nagradi ili kazni te skupine. Kada je Uzvišeni Bog Zapovjednika pravovjernih, mir neka je s njim,…

Namjera i vječnost

subota, 09 Decembar 2017 05:47 | Kategorija: Moralna izgradnja

U jednoj predaji od Imama Sadika, mir neka je s njim, koja govori o tome zašto stanovnici Džehennema moraju vječno ostati u Džehennemu, a stanovnici Dženneta vječno u Džennetu, prenosi se: إنَّما خُلِّدَ أَهْلُ النّارِ…

Namjera, duša djela

ponedjeljak, 04 Decembar 2017 19:54 | Kategorija: Moralna izgradnja

S obzirom na činjenicu da islamski moral počiva na pročišćenju i jačanju duhovnih temelja, vrlina i uzvišenih ljudskih vrijednosti, u svim djelima, kako onim duhovne prirode tako i onim tjelesnim – posebno u ibadetima –…

Prekoravanja sebe

ponedjeljak, 04 Decembar 2017 19:48 | Kategorija: Moralna izgradnja

Nakon što je čovjek okončao obračunavanje i provjeravanje svakodnevnih djela, te pošto je pred sudom svoje savjesti tužio samoga sebe i dokazao vlastitu krivnju, dolazi red na prekoravanje, odnosno na prekoravanje samoga sebe. U ovom…

Odgovor na nekoliko prigovora i sumnji u vezi zauzimanja na Sudnjem danu (šefata)

srijeda, 25 Mart 2015 13:16 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

U vezi sa šefaatom postavljaju se određeni prigovori i iznose sumnje. U ovom poglavlju spomenut ćemo najvažnije i odgovoriti na njih. 1. Prvi prigovor tiče se određenog broja kur'anskih ajeta koji ukazuju na činjenicu da…

Zagovaranje (šefat)

srijeda, 25 Mart 2015 13:11 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Jedna od privilegija koju Uzvišeni Bog daje isključivo vjernicima jeste sljedeće: Ukoliko čovjek vjernik sačuva vjerovanje do smrti i ne bude činio grijehe koji dovode do uskraćivanja Božije pomoći i toga da zasluži zao…

Prednost vjernika na budućem svijetu

srijeda, 25 Mart 2015 13:02 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod U poglavljima o spoznaji Boga naučili smo da je Božija volja prvobitno vezana za dobro i za savršenstvo, a zla i nedostaci se vežu za volju Božiju posljedično. Sasvim prirodno, i u vezi s…

Brisanje loših djela i iskup

srijeda, 25 Mart 2015 12:58 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Jedno od pitanja koja se tiču odnosa vjerovanja i dobrih djela sa onosvjetskom srećom i, suprotno tome, odnosa nevjerovanja i neposlušnosti sa vječnom nesrećom jeste sljedeće: Da li je veza vjerovanja ili nevjerovanja sa…

Nekoliko važnih stavki u vezi mjera vrednovanja djela

srijeda, 25 Mart 2015 12:52 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Neki ljudi, koji ne poznaju dovoljno islamsku kulturu, koji ljudska djela vrednuju na temelju vanjskih i površnih mjerila i koji ne obraćaju pažnju na važnost namjere i sklonosti izvršitelja, ili kako se to terminološki…

Uloga vjerovanja i nevjerovanja u vječnoj sreći i nesreći

utorak, 24 Mart 2015 13:22 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Sljedeće pitanje je da li su vjerovanje i dobra djela ponaosob nezavisni činioci postizanja vječne sreće ili pak tek njihov zbir biva povodom sreće. Isto tako, da li su ponaosob nevjerovanje i neposlušnosti nezavisni…

Kratak osvrt o suštini dove i njenom značaju u životu

petak, 30 Januar 2015 06:21 | Kategorija: Dove - Oceani milosti

Jezički, moljenje označava ono što je rekao Ibn Faris, objašnjavajući korijen riječi: “To je da pobuđuješ naklonost nečega prema sebi svojim glasom i svojim govorom.” Riječ moljenje (ar. dua') je općenitija od riječi dozivanje (ar.…

Sve o dovi

ponedjeljak, 29 Decembar 2014 20:01 | Kategorija: Dove - Oceani milosti

Na ovom linku možete naći sve što Vas zanima o dovi.

Prvi izvor ljubavi

subota, 26 Juli 2014 08:30 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Ljubav prema Allahu i u ime Allaha) Odakle crpimo ljubav prema Allahu? Ovo je veoma važno pitanje za ovo naše istraživanje. Sad kad smo spoznali vrijednost ljubavi prema Allahu, neophodno je znati i odakle…

Ljubav prema Allahu i u ime Allaha

subota, 26 Juli 2014 08:24 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Allahova ljubomora prema Njegovom robu) Ostaje nam da odgovorimo na sljedeće pitanje: možda je tumačenje posvećivanja ljubavi samo Allahu na ovaj način u suprotnosti s prirodom i s biti čovjeka. Jer, Allah je čovjeka…

Allahova ljubomora prema Njegovom robu

subota, 26 Juli 2014 08:16 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Posvećenost samo ljubavi ka Allahu) Uzvišeni Allah voli Svog roba, a jedna od odlika ljubavi jeste i ljubomora. On je tako ljubomoran na srce Svog roba, voli da rob samo Njemu posveti svoju ljubav…

Posvećenost samo ljubavi ka Allahu

subota, 26 Juli 2014 08:07 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Drugi oblik čežnje za Allahom) Ova ljubav iznad je jedinosti u ljubavi, jer jedinost u ljubavi ka Allahu ne isključuje svaku drugu ljubav mimo ove, već znači da ljubav prema Allahu ima prednost u…

Galerija

Ramazan u kaligrafiji

Hz. Fatima

Ramazan u kaligrafiji

Ramazan u kaligrafiji

Ramazan u kaligrafiji

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT